Hvorfor plantebaseret?

Bæredygtighed

Plantebaserede måltider er generelt at foretrække frem for animalske både hvad angår reduceret ressourceforbrug og reduceret forurening. Vores måltider kan således bidrage til den grønne omstilling, som vores planet har brug for.

Eksempelvis skal der 7 kg korn til at producere 1 kg oksekød og 4 kg korn til hvert kg svinekød. Ved at skifte fra animalske produkter til plantebaserede produkter kan således opnås en 75% – 86% reduktion i ressourceforbrug. Lignende regnestykker kan laves for vandforbrug, forbrug af sprøftegifte, forbrug af antibiotika, m.v.

Ligeledes er udledningerne fra plantebaserede produkter væsentligt lavere end fra animalske. Dyrehold kræver betydeligt mere plads end produktion af plantefødevarer, og medfører derfor en større rydning af skov og andre naturområder. Da verdens skove bl.a. absorberer CO2, medfører skovrydningen en højere niveau af CO2 i atmosfæren. Derudover udleder dyrene drivhusgasser i store mængder (eksempelvis metan fra køer), der i nogle analyser svarer til drivhusgasserne fra transportsektoren (cirka 18% af de globale udledninger).

Respekt for dyrene

Vi anvender ikke animalske fødevarer i vores produkter.